Vyhľadávanie

ISBN - bez pomlčiek

Roľníci v dobe socializmu. Takto sme žili

Autor: 

Jozef Kršek

Vydavateľstvo: 

MB - Polygraf

Rok vydania: 

2010

ISBN: 

9788097055103

Poznámka: 

Autor, ktorý bol tretím ponovembrovým ministrom pôdohospodárstva na Slovensku sa rozhodol napísať knižku, v ktorej položil svoje pocity, myšlienky a pamäte na papier, pretože život ubieha rýchlym tempom a pamätníci postupne vymierajú. Je dôležité, aby sa pre budúce generácie zachovali skutočné príbehy ľudí dvadsiateho storočia. Pohľad na obdobie, ktoré prežila jeho generácia a z veľkej časti generácia jeho rodičov, by mal pomôcť každému zorientovať sa v uplynulom čase – v uplynulom režime. V tejto relatívne útlej knihe chcel nielen generácii, ktorá v tomto ťažkom období žila, ale hlavne generáciam mladším, ktoré prídu, ktorú sám ako syn roľníka prežil, priblížiť pravdu o násilnej kolektivizácii a o zápase roľníka s neľudskou komunistickou mocou. Popisuje tu skutočný život na dedine a dokonale oboznamuje čitateľa s prácami roľníka po celý rok v uvedenom období. Do rozprávania vplietol aj niť jeho súkromného života a teda aj života jeho rodiny. Vo svojej knihe sa venuje aj sladkým časom svojho detstva, ktoré prežil v obci Sasinkovo. Farbisto opisuje roky svojho štúdia na učňovskej, strednej a tiež na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ako aj svoje zamestnania, ktorými prešiel, až po vysokú métu ministra. Autobiografia je písaná pútavým a ľahkým štýlom a preto určite zaujme každého čitateľa. Autor na svojom príklade ukazuje s akými problémami museli bojovať tí, ktorí mali výhrady voči materialistickej ideológii a nevedeli odolať túžbe byť slobodnými občanmi. Starších vráti myšlienkami do tej neľútostnej totalitnej nadvlády komunistickej strany, ktorej nebolo nič sväté. Mladším priblíži dobu, kedy na dedinách bol postupne likvidovaný roľnícky stav a na jeho miesto nastupoval poľnohospodársky robotník. Dejom sa okrem autorovho života a jeho rodiny, ktorý je temer identický s príbehmi roľníckych rodín toho obdobia takmer po všetkých slovenských dedinách, preplietajú aj udalosti spoločenského a politického života v dvadsiatom storočí a tak čitateľ získa aj zbežný prehľad o dianí na Slovensku. Ako minister chcel zadržať rútiacu sa lavínu v tomto nenahraditeľnom rezorte, ktorý odjakživa zabezpečoval, stále zabezpečuje a bude zabezpečovať výživu obyvateľstva. Aj o jeho pôsobení v tomto ministerskom kresle, riešení zložitých problémov súvisiacich aj s transformáciou slovenského poľnohospodárstva je táto kniha.

Cena: 

5.00 €

Poštovné: 

  • cena bez poštovného

Kategória - označte druh knihy: 

  • Knihy
  • dejiny Slovenska a Českej republiky

Fotka: 

Pridané: 

19.01.2018

Meno: 

Rabekka

Mesto: 

Bratislava

Odpovedať na inzerát

2 + 2 =
Vyriešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledok. Napr. pre 1+3, zadajte 4.